Samenwerken 03-07-2020

De impact van preventief agressiebeleid overtreft je stoutste dromen

‘Het idee dat je goed voor je medewerkers moet zorgen, is meer gemeengoed geworden, maar agressiebeleid is voor veel organisaties nog incidentenpolitiek’. Herken je dit? Je bent de enige niet. In veel sectoren krijgen medewerkers te maken met agressief gedrag.

Je krijgt in dit blog de feiten op een rij plus interessante informatie over de opbrengst van agressiebeleid en een succesvolle aanpak in jouw organisatie.

Waarom is het belangrijk om werk te maken van agressiebeleid? Omdat agressie tegen medewerkers een serieus probleem is. Dat vraagt te veel van je team en je organisatie: escalaties, stress, ziekteverzuim en stagnatie in bedrijfsprocessen. RadarVertige vertelt je de feiten en laat je zien wat werkt in de praktijk.

ing_19061_34241

Vaak denken organisaties dat zij de enige zijn die kampen met heftige emoties of agressie tegen hun medewerkers. Feit is dat steeds meer branches en sectoren ermee te maken hebben. Wil je weten welke impact dat heeft en hoe agressie opspeelt in verschillende sectoren? Omdat wij ook veel onderzoek betrekken bij onze trainingen en leertrajecten zetten we dat snel voor je op een rij. Lees maar even mee.

 

Zorg en Welzijn

Agressief gedrag wordt snel getolereerd. Soms door onderbezetting en hoge werkdruk – toegeven onder druk is nu eenmaal sneller dan een discussie aan te gaan. Soms door een cultuuraspect – beledigingen en agressief gedrag horen er nou eenmaal bij. Onder (jonge) hulpverleners is ziekteverzuim door psychische klachten geen uitzondering.

Woningcorporaties

Bij woningcorporaties is woonoverlast door verward gedrag toegenomen. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag en bijna 50 procent van de corporaties heeft te maken met een stijging van agressie richting medewerkers. Dit gebeurt vaak in het huis van de agressor, waar medewerkers er alleen voor staan.

Onderwijs

Medewerkers in het onderwijs voelen de druk vanuit meerdere richtingen. Het lerarentekort en de prestatiedruk voeren de werkdruk op. Zowel ouders als leerlingen worden mondiger, in het direct contact, maar ook telefonisch en via social media.

Gemeenten

In de afgelopen vijf jaar is 1 op 5 ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Met name het ervaren van intimidatie en bedreiging leidt tot negatieve persoonlijke gevolgen.
Gemeenten hebben vaak wel protocollen die in het geval van intimidatie of bedreiging houvast bieden, maar de protocollen zijn vaak niet bekend bij medewerkers.

Eerlijk is eerlijk. Agressiebeleid maak je niet alleen om voor je eigen medewerkers op te komen. Ook klanten zijn gebaat bij duidelijke protocollen, huisregels en effectieve leertrajecten van je medewerkers. Uiteindelijk voelen zij zich beter geholpen. De impact van agressiebeleid rijk ver.

De opbrengst van preventief agressiebeleid

  • Klantcontact verloopt prettiger in een veilige werkomgeving met aandacht voor preventief agressiebeleid.
  • Preventief agressiebeleid maakt het voor HR-managers makkelijker om de organisatie gezond te houden en de verzuimcijfers laag.
  • Werkgevers voldoen met preventief agressiebeleid aan de Arbowet want zij beschermen medewerkers tegen geweld en agressie op de werkvloer.
  • Met preventief agressiebeleid, leertrajecten en trainingen zijn werknemers effectiever.

Succesvolle aanpak agressie is haalbaar

Agressie tegen medewerkers hoef je niet te accepteren. Maar wat kan je als organisatie doen om een veilige werkomgeving te creëren? Veel! Medewerkers van onder andere Woningcorporatie Vestia, William Schrikker en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers weten èn doen dat inmiddels. Met goed resultaat. Lees de drie succesverhalen in de whitepaper van RadarVertige.

 

Agressie hoef je niet te accepteren. Lees in de whitepaper wat werkt in de praktijk.

Klik hier voor de whitepaper
Chaim Wannet
Senior Adviseur en Trainer